Program / pokyny


Sme veľmi radi, že ste sa prihlásili do súťaže „Zlaté nožnice 2019“.

Poprosíme Vás vykonať úhradu čím skôr a zaslať nám doklad o úhrade + údaje, na koho máme 

faktúru vystaviť. Faktúry vám odovzdáme pri registrácii v deň podujatia.

Všetky tieto údaje nám zašlite na info@zlatenoznice.sk.

Vstupenky Vám odovzdáme pri hlavnom vchode v čase 8:00 až 9:00. Hlavný vchod máte vyznačený na mape.

!!! Registrácia začína o 9:00 a končí o 10:30 !!!

Prosíme Vás, nenechávajte si registráciu na poslednú chvíľu, aby sme súťaž mohli začať podľa 

časového harmonogramu.

Každý súťažiaci, model / modelka dostanú pri registrácii balík s občerstvením.

Pre všetkých účastníkov bude k dispozícií spoločná šatňa.

Program:

10:30 – 11:00 - Otvorenie podujatia, príhovory

11:00 – 11:50 - Trend cut

12:00 – 12:50 - Moderný pánsky strih

12:50 – 13:30 - Prestávka

13:30 – 14:40 - EDEN - Rajská záhrada

15:00 – 16:00 - Komerčný svadobný účes

16:00 – 16:20 - Ukončenie súťažných tém, príhovory

16:20 – 16:30 - Hudobný program

16:30 – 17:30 - Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom